YÊU CẦU NHẠC

Hãy yêu cầu những bài hát hot mà bạn muốn được chúng tôi biên soạn để chúng tôi có thể phục vụ bạn tốt hơn

Nội dung yêu cầu: Tên bài hát - Tên ca sĩ (Kèm link youtube nếu có)